Yêu cầu tư vấn
công ty xây dựng phòng sạch

QUY TRÌNH XÂY DỰNG PHÒNG SẠCH

Tư vấn và cung cấp giải pháp phòng sạch phù hợp với từng lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, đáp ứng các điều kiện hoặc tiêu chuẩn cần và đủ cho cơ sở của khách hàng.

Tùy theo thực trạng, thiết kế cơ sở và tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng và xin giấy phép thi công, xây dựng

Thiết kế chi tiết theo Layout khách hàng cung cấp và các yêu cầu khác. Lên kế hoạch và dự toán chi phí. Báo giá và chốt phương án thi công.

Sau khi ký kết hợp đồng, tiến hành tập kết và thi công theo đúng chi tiết và tiến độ đã thỏa thuận. Giai đoạn này, nếu phát sinh các vấn đề khác, hai bên phải làm việc bằng văn bản.

Sau khi hoàn thành các hạng mục thi công, bên nhà thầu cung cấp các hồ sơ giấy tờ liên quan để chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu. Bàn giao khi CĐT đã hài lòng với chất lượng công trình.