Phòng sạch lĩnh vực Mỹ Phẩm: C-GMP – PRO ALLANCE COSMETIC

Tư vấn-Thiết kế-Thi công Phòng sạch cấp D: Class 100.000
Chủ đầu tư: Công ty TNHH PRO ALLANCE COSMETIC
Phòng sạch: Phòng sạch lĩnh vực Mỹ Phẩm: C-GMP
Địa điểm thi công: Khu công nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Gói thầu: Tư vấn-Thiết kế-Thi công Phòng sạch cấp D: Class 100.000
Quy Mô: 2800 m²
Thời gian hoàn thành: 60 ngày làm việc

Hình ảnh thi công:

DỰ ÁN TƯƠNG TỰ:

+84.972.617.767