QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÒNG SẠCH

GIẢI PHÁP

Khảo sát, đánh giá và tư vấn quy trình thiết kế và cung cấp giải pháp phòng sạch phù hợp với từng lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, tư vấn các hạng mục cần thiết để đáp ứng điều kiện sản xuất và các tiêu chuẩn cho cơ sở/nhà máy/nhà xưởng của khách hàng.

THIẾT KẾ CƠ SỞ VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIẤY PHÉP

Tùy theo tình huống hiện có và các yêu cầu chi tiết. Chúng tôi sẽ thiết kế sơ bộ về mặt bằng và tư vấn các vấn đề liên quan như tư vấn xây dựng, tư vấn xin giấy phép, tư vấn quy trình, tiêu chuẩn phù hợp.

THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ

Thiết kế chi tiết theo Layout khách hàng cung cấp hoặc phương án phù hợp khác dựa trên các yêu cầu của khách hàng. Lên kế hoạch và dự toán chi phí vật tư, xây dựng. Báo giá và chốt phương án thi công.

TIẾN HÀNH THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT

Sau khi ký kết hợp đồng, tiến hành tập kết vật tư và thi công theo đúng phương án và tiến độ đã thỏa thuận. Giai đoạn này, nếu phát sinh các vấn đề khác, hai bên phải làm việc bằng văn bản để tránh các sai sót về sau.

NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO, BẢO HÀNH

Sau khi hoàn thành các hạng mục thi công, bên nhà thầu cung cấp các hồ sơ giấy tờ liên quan để chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu. Bàn giao khi khách hàng đã hài lòng với chất lượng công trình. Thời gian bảo hành dự án được hai bên thống nhất trong hợp đồng.