công ty xây dựng phòng sạch

QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÒNG SẠCH

GIẢI PHÁP & THIẾT KẾ

 • Xác định mục đích sử dụng và cấp độ sạch của phòng, phân chia khu vực, bố trí layout.
 • Tư vấn lựa chọn vật liệu, vật tư, thiết bị phù hợp cho các giải pháp.
 • Khảo sát, đánh giá và tư vấn quy trình thiết kế và cung cấp giải pháp phòng sạch phù hợp với từng lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, tư vấn các hạng mục cần thiết để đáp ứng điều kiện sản xuất và các tiêu chuẩn cho cơ sở/nhà máy/nhà xưởng của khách hàng.

THIẾT KẾ CƠ SỞ VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIẤY PHÉP

 • Tùy theo tình huống hiện có và các yêu cầu chi tiết. Chúng tôi sẽ thiết kế sơ bộ về mặt bằng và tư vấn các vấn đề liên quan như tư vấn xây dựng, tư vấn xin giấy phép, tư vấn quy trình, tiêu chuẩn phù hợp.
 • Thiết kế hệ thống thông gió, HVAC, lọc khí phù hợp và hiệu quả để duy trì cấp sạch mong muốn.
 • Lên kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan khi xây dựng, sắp xếp phù hợp các mốc thời gian để đảm bảo tiến độ bàn giao.

THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ

 • Tư vấn về dự toán chi phí tổng thể, dự toán chi tiết từng hạng mục. Trao đổi và tối ưu các hạng mục sao cho phù hợp với tình hình thực tế.
 • Thiết kế chi tiết theo Layout khách hàng cung cấp hoặc phương án phù hợp khác dựa trên các yêu cầu của khách hàng.
 • Báo giá và chốt phương án thi công, thống nhất tất cả các vấn đề liên quan.
Thi công tấm cách nhiệt
Thi công tấm cách nhiệt

TIẾN HÀNH THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT

 • Sau khi ký kết hợp đồng, tiến hành tập kết vật tư và thi công theo đúng phương án và tiến độ đã thỏa thuận.
 • Tiến hành các công tác liên quan như quản lý dự án, quản lý tiến độ, quản lý an toàn, nhân sự thực hiện.
 • Giai đoạn này, nếu phát sinh các vấn đề khác, hai bên phải làm việc bằng văn bản để tránh các sai sót về sau.

NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO, BẢO HÀNH

Sau khi hoàn thành các hạng mục thi công, bên nhà thầu cung cấp các hồ sơ giấy tờ liên quan để chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu. Bàn giao khi khách hàng đã hài lòng với chất lượng công trình. Thời gian bảo hành dự án được hai bên thống nhất trong hợp đồng.