Tư vấn – Thiết kế – Thi công các công trình – giải pháp phòng sạch đảm bảo chất lượng, hoàn thiện hồ sơ, tư vấn quản lý chất lượng, báo cáo giám sát, …

Thi công xây lắp các hạng mục phòng sạch trong khu vực sản xuất, hệ thống HVAC, hệ thống PCCC, Ro, Vách trần Panel cách nhiệt – chống cháy, kho lạnh, …

Sản xuất, cung cấp các vật tư và thiết bị sử dụng trong phòng sạch: AHU, CDU, Air Shower, Pass Box, Hepa Box, Clean Booth, Cửa cuốn, cửa panel, …

Tư vấn – Thiết kế – Thi công các công trình – giải pháp phòng sạch đảm bảo chất lượng, hoàn thiện hồ sơ cấp phép, tư vấn quản lý chất lượng, báo cáo giám sát, …

Thi công xây lắp các hạng mục phòng sạch trong khu vực sản xuất, hệ thống HVAC, hệ thống PCCC, Ro, Vách trần Panel cách nhiệt – chống cháy, kho lạnh, …

Sản xuất, cung cấp các vật tư và thiết bị sử dụng trong phòng sạch: AHU, CDU, Air Shower, Pass Box, Hepa Box, Clean Booth, Cửa cuốn, cửa panel, …

Tư vấn phòng sạch

THI CÔNG PHÒNG SẠCH

KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC

Dự án

HÌnh ảnh thi công

Thông tin liên quan