Tiêu chuẩn sản xuất dệt may tại Việt Nam

Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn trong ngành sản xuất dệt may mang lại nhiều lợi ích về chất lượng sản phẩm cao, quản lý an toàn lao động và môi trường, quản lý rủi ro hiệu quả, tăng hiệu suất sản xuất, tiết kiệm chi phí, và đảm bảo sản phẩm an toàn và hợp quy cho người tiêu dùng. Vậy tại nước ta, doanh nghiệp sản xuất dệt may nên chú ý tuân thủ những quy định pháp luật nào? Hoặc nên tham chiếu các tiêu chuẩn quốc tế ra sao? 

I. QCVN 01:2017/BCT và các quy định pháp luật khác

1. QCVN 01 2017 BCT

Là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhộm AZO trong sản phẩm dệt may. Các sản phẩm dệt may, may mặc được sản xuất tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

Nội dung chính của Quy chuẩn này bao gồm:

 • Đối tượng áp dụng: Tất ả các tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm hàng dệt may.
 • Phạm vi: Áp dụng cho tất cả các sản phẩm dệt may bao gồm: Quần áo, da giày, thảm, chăn, màn, mền, vải, phụ kiện dệt may khác.
QCVN 01:2017 BCT trong sản xuất dệt may
QCVN 01:2017 BCT trong sản xuất dệt may

Yêu cầu chi tiết QCVN 01:2017/BCT

Quy định hàm lượng Formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo (*) cụ thể như sau:

 • Hàm lượng Formaldehyt không vượt quá 30 mg/kg với các sản phẩm dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi.
 • Hàm lượng Formaldehyt không vượt quá 75 mg/kg cho các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da.
 • Hàm lượng Formaldehyt không vượt quá 300 mg/kg cho các sản phẩm không trực tiếp tiếp xúc với da.
 • Hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30 mg/kg.

*Thuốc nhuộm azo: hay thuốc nhuộm vải gốc azo là các hợp chất có một hoặc nhiều nhóm azo (-N = N-), liên kết với các gốc phenyl và naphthyl.

Xem thêm: Nghị định 15 2018 về ATTP

2. Luật Dệt may 2005

Bao gồm các nội dung về mục tiêu, chính sách phát triển ngành dệt may; Các nguyên tắc hoạt động trong lĩnh vực dệt may; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dệt may; Các chính sách phát triển ngành dệt may; Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.

3. Nghị định 177/2013 ND-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dệt may bao gồm: Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dệt may; Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm dệt may; Quy định về quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường trong hoạt động sản xuất dệt may; Quy định về quản lý thị trường sản phẩm dệt may.

Tiêu chuẩn sản xuất dệt may

4. Thông tư 08/2014 TT-BCT

Thông tư của Bộ Công Thương quy định về quản lý chất lượng sản phẩm dệt may. Là văn bản pháp luật quan trọng, góp phần thực hiện các quy định của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng sản phẩm dệt may. Thông tư đã quy định rõ ràng các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm dệt may, góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm dệt may, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần phát triển ngành dệt may.

Xem thêm: PCCC trong sản xuất công nghiệp

5.Tiêu chuẩn về nhãn mác

Các sản phẩm dệt may, may mặc phải được gắn nhãn mác theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BCT. Nhãn mác phải thể hiện đầy đủ các thông tin về sản phẩm, bao gồm:

 • Tên sản phẩm
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu
 • Thành phần nguyên liệu
 • Kích thước, kiểu dáng
 • Hướng dẫn sử dụng, bảo quản
 • Thông tin cảnh báo (nếu có)

Xem thêm: Điều kiện sản xuất/gia công thực phẩm chức năng

6. Tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường

Các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, bao gồm:

 • Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất
 • Thu gom, xử lý chất thải, nước thải theo quy định
 • Trồng cây xanh, bảo vệ môi trường xung quanh

Tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất dệt may

II. Các tiêu chuẩn quốc tế

Ngoài các tiêu chuẩn pháp lý nêu trên, các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc tại Việt Nam cũng có thể áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của các tổ chức thương mại, tiêu chuẩn của khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Một số tiêu chuẩn quốc tế phổ biến trong ngành dệt may

 • OEKO-TEX 100 là tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe cho sản phẩm dệt may. Tiêu chuẩn này quy định các giới hạn về hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm dệt may.
 • GOTS là tiêu chuẩn về dệt may hữu cơ. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về nguyên liệu, quy trình sản xuất, nhãn mác đối với sản phẩm dệt may hữu cơ.
 • Bluesign là một thế hệ tiêu chuẩn sinh thái mới về bảo vệ môi trường được thiết lập bởi các tổ chức học thuật, công nghiệp, bảo vệ môi trường và người tiêu dùng ở EU.
 • SA 8000 là tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội trong sản xuất. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về điều kiện lao động, bảo vệ môi trường, đạo đức kinh doanh đối với doanh nghiệp.
 • WRAP là chương trình đánh giá việc tuân thủ 12 nguyên tắc nhằm đảm bảo các quy trình sản xuất an toàn, hợp pháp và có đạo đức.
 • BSCI là tiêu chuẩn giúp xây dựng được môi trường làm việc lành mạnh cũng như đảm bảo an toàn cho người lao động.
 • OCS là tiêu chuẩn thành phần hữu cơ trong các sản phẩm phi thực phẩm, có áp dụng với các sản phẩm dệt may, áo quần, …

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế là điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc tại Việt Nam có thể phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

0777 386 683